Den stora guiden till verkligheten, book aimed at youth published by Albert Bonniers Förlag, 2003.
Realized by the former editorial team of Darling Magazine.
AD: Brita Zilg.